Des de l'observatori es promou el coneixement de les realitats juvenils de la nostra comarca i per tant aquí trobareu algun estudi o informes sobre diverses temàtiques que afecten la vida de la gent jove.

  TRIA D'ESTUDIS: INFORME ENQUESTA ALUMNAT ALT CAMP

 

  REALITATS LABORALS A L'ALT CAMP