Carnets

Carnet d'alberguista

  • Jove: fins a 29 anys, cost 6€
  • Adult: a partir de 30 anys, cost 13€
  • Familiar: famílies amb fills/es menors de 14 anys, cost 21€ (les famílies monoparentals i nombroses tenen el carnet gratuït)
  • Grup: per a grups de persones menors de 30 anys i els seus responsables,cost 16€

Carnet internacionals

  • D'estudiant internacional (ISIC): Per esdudiants a partir de 12 anys, cost 9,23€ i descomptes en tot el món
  • De professor/a internacional (ITIC): Per a professorat de centres reconeguts oficialment, cost 9,23€ i descomptes per tot el món

 

Allotjament

Albergs de Catalunya de la Xarxa nacional d'albergs XANASCAT

Albergs de tot el món 'Hostelling Internacional'

El recurs econòmic: Hospitality  és una xarxa d'intercanvi entre viatgers on hi pots trobar allotjament gratuït a casa de les persones d'aquest club

  

Transport

El recurs econòmic: Interrail  un abonament per viatjar per europa