El dimecres dia 27 de novembre a les 18.30 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Camp, el Conseller Comarcal de Turisme, Jordi Garcia, acompanyat de la tècnica del servei varen dur a terme una reunió amb els alcaldes i regidors de turisme de la comarca.

En la primera part es va fer un resum del Pla estratègic i de Màrqueting de Catalunya, i també les estratègies plantejades pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

En la segona part es va presentar la proposta d’accions de La Ruta del Cister de cara al 2014.

I finalment es va plantejar el canvi en el Servei Comarcal de Turisme del Consell Comarcal que pretén donar un servei més personalitzat als municipis, desenvolupant tasques d’assessorament tècnic als propis municipis. Es va presentar un catàleg de serveis que s’engloba dins a tres grans àmbits: En matèria de nous productes turístics i gestió (adreçats a desenvolupar el turisme als municipis), en matèria de comunicació i noves tecnologies (adreçada a comunicar als turistes, però també als vilatans de cada poble) i en matèria de senderisme i activitats a la natura (adreçada a comunicar als turistes, però també als vilatans de cada poble).

Amb aquest suport tècnic, la idea és donar una solució a les mancances tècniques que els municipis tenen, per assentar les bases de dinamització turística a nivell municipal i alhora a nivell comarcal.

El Consell Comarcal des de l’any 1990 té un paper d’aglutinador de tots els agents implicats en turisme, però en l’actualitat és necessària una major coordinació i vinculació de tots els sectors implicats en el turisme a la comarca, per decidir les línies a seguir en aquest camp, i desenvolupar accions conjuntes.


 

Servei Comarcal de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Camp