Es presenten 45 projectes, amb 7.577.599,65 d’euros d’inversió total.

Fins el dia 20 de febrer ha estat oberta la convocatòria dels ajuts Leader del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. En aquest període emprenedors i empresaris han presentat vàries propostes d’inversió que han de contribuir a diversificar l’economia rural i a crear ocupació.

En tota són uns 7 ,5 milions d’euros d’inversió els que s’han presentat a la convocatòria amb una sol·licitud d’ajuda de 2.705.635,90 euros. Aquests projectes ara seran analitzats per part del Consorci de Desenvolupament de l’Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia per tal de verificar que compleixen els requisits necessaris i la seva viabilitat. La disponibilitat inicial pressupostària es de 1,2 milions d’euros.

Destaquen els projectes de millora de l’eficiència energètica i de gestió de biomassa amb 4 projectes presentats i 500.000 euros d’inversió, que poden aportar aspectes estratègics importants en la diversificació econòmica del territori.

La transformació de productes agraris també aposta per importants inversions, amb una quinzena de projectes presentats, que mostra el dinamisme del sector en aquest moment.

El sector turístic també ha presentat varis projectes innovadors que contribueixen a diversificar l’oferta turística emmarcada en la Ruta del Cister i que projecta crear valor afegir amb diferents iniciatives de caràcter productiu.

Una vegada seleccionats els projectes, les inversions rebran un ajut de fins al 40% que permetrà la seva implementació i contribució al desenvolupament rural del territori.

L’Eix 4 amb metodologia Leader s’emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya pel període 2007-2013. Fins a la data 64 projectes han rebut més de 2.000.000 € i ha pogut crear diferents activitats econòmiques en el territori que permeten la diversificació de l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball.