Afectacions del coronavirus per a les persones consumidores pel COVID-19