Bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per constituir una borsa de treball de personal laboral, categoria auxiliar administratiu/va d'àmbit econòmic (C2), concurs de valoració de mèrits (Oferta SOC). Codi Convocatòria 2020/001/BT. Aprovades per la Junta Comarcal de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Camp en la sessió ordinària de data 4 de febrer de 2020.

Veure anunci i bases.