Bases reguladores per constituir convocatòria i bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral, categoria tècnic/a auxiliar d'informàtica, concurs de valoració de mèrits (oferta SOC). Codi Convocatòria 2020/002/BT. Aprovades per la Junta Comarcal de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Camp en la sessió ordinària de data 4 de febrer de 2020.

Veure Anunci i Bases.