Barcelona, 11 de juliol de 2013

A la trobada, que ha tingut lloc a la nova seu corporativa de Telefónica situada al districte 22@ de Barcelona, els representants dels municipis de l’Alt Camp i el Consorci Localret han plantejat a l’operador de telecomunicacions la seva inquietud per les mancances detectades als serveis d’Internet i de telefonia. Així mateix s’ha plantejat el desequilibri existent entre el cost i la capacitat del servei que actualment presta l’operador de telecomunicacions Iberbanda (participat majoritàriament per Telefónica) que ofereix serveis de banda ampla a l’àmbit rural amb tecnologia Wimax.

Com a resultat de la trobada, els representants de Telefónica s’han compromès a tenir enllestit, en un termini de 3 mesos, un complert estudi tècnic i econòmic realitzat sobre el territori per diagnosticar les infraestructures necessàries i la viabilitat de les inversions econòmiques que s’haurien de dur a terme per tal de poder oferir als ciutadans entre 6 i 10 Mb.

Així mateix, en el marc de poder donar una millor resposta a les inquietuds plantejades a la reunió, s’analitzaran les possibles oportunitats que  pot generar el Contracte signat l’1 d’octubre de 2012 entre la Generalitat de Catalunya i Telefónica.

S’adjunta imatge de la reunió mantinguda a la seu corporativa de Telefónica a Catalunya